Stebėtojų taryba

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. LIEPOS 11 D. SPRENDIMO NR 1-240 "DĖL VŠĮ PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKOS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO" PAKEITIMO

2023 m. lapkričio 30 d. Nr. 1-344

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33 straipsniu, Panevėžio miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. 1-240 "Dėl VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos stebėtojų tarybos sudarymo" 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

" 1. Sudaryti penkeriems metams VŠĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos stebėtojų tarybą:

  • Gintarė Maskoliūnienė – Savivaldybės vicemerė, stebėtojų tarybos pirmininkė;
  • Justinas Jasiukaitis – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • Mindaugas Burba – Savivaldybės gydytojas (Sveikatos poskyrio vedėjas);
  • Giedrė Bieliūnienė – Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus Sveikatos poskyrio vyriausioji specialistė;
  • Indrė Davidonienė – VŠĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos gydytoja odontologė."

2. Nurodyti, kad šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Rytis Mykolas RačkauskasVšĮ Panevėžio Miesto odontologijos poliklinikos medicinos etikos komisijos nuostatai – Išsamiau…
Įsakymas dėl poliklinikos darbuotojų elgesio kodekso patvirtinimo – Išsamiau…