Teisės aktai

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymas – Peržiūrėti…

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas – Peržiūrėti…

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas – Peržiūrėti…

Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatymas – Peržiūrėti…

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas – Peržiūrėti…

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose” – Peržiūrėti…

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo” – Peržiūrėti…

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 65 ,,Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“ – Peržiūrėti…

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-636 ,,Dėl Siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ – Peržiūrėti…

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V-483 „Dėl Pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų, kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, masto (sudėties) patvirtinimo” – Peržiūrėti…

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. V-462 „Dėl Gydytojo odontologo ir gydytojo odontologo specialisto konsultacijos teikimo organizavimo ir apmokėjimo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo” – Peržiūrėti…

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 329 ,,Dėl bazinių kainų patvirtinimo“ – Peržiūrėti…