Korupcijos prevenciją reglamentuojantys vidaus teisės aktai

Atmintinė susidūrusiam su korupcija valstybės tarnautojui (ar jam prilygintam asmeniui) – Peržiūrėti

Įsakymas dėl privačius interesus privalančių deklaruoti pareigybių bei darbuotojų sąrašo patvirtinimo – Peržiūrėti…

Įsakymas dėl pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybos prašoma pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo – Peržiūrėti…

Įsakymas dėl poliklinikos darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių pakeitimo įgaliotojo darbuotojo paskyrimo ir elgesio kodekso patvirtinimo – Peržiūrėti…

VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos darbuotojų pavyzdinio elgesio kodeksas – Peržiūrėti

VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos informacijos pagal Lietuvos respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą poliklinikoje teikimo tvarkos aprašas – Peržiūrėti…

VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos gautų dovanų priėmimo, gavimo, teikimo ir elgesio su jomis tvarkos aprašas
– Peržiūrėti…

Vidaus medicinio audito planas – Peržiūrėti…

VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės - Peržiūrėti…

VTEK Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų -  Peržiūrėti…