VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinika

Viešoji įstaiga Panevėžio miesto odontologijos poliklinika (toliau – poliklinika, įstaiga) įsteigta Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos 1997 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr.7-6. Ši iš savivaldybės turto ir lėšų įsteigta ne pelno, ambulatorinė odontologijos profilio asmens sveikatos priežiūros įstaiga, įregistruota savivaldybės Registro tarnyboje 1998 m. kovo 31 d. Pasikeitęs įstaigos identifikavimo kodas – 190429413 įregistruotas Valstybinių įmonių Registro centro Panevėžio skyriuje 2004 m. gruodžio 10 d. vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013-12-19 sprendimu Nr. 1-432 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio miesto stomatologijos poliklinikos pavadinimo pakeitimo, odontologijos poliklinikos įstatų patvirtinimo“ buvo pakeistas VšĮ Panevėžio miesto stomatologijos poliklinika pavadinimas į VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinika.
Įstaiga turi visus savo veiklos vykdymui privalomus leidimus verstis odontologijos praktika bei teisę vykdyti ambulatorinės odontologijos priežiūros (pagalbos) veiklą, teikti šiai veiklai priskiriamas ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros kvalifikuotas nespecializuotas ir specializuotas paslaugas bei teisę savo veikloje naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius.
VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikoje veikia ambulatorinės odontologinės priežiūros (pagalbos) grandis, kurioje dirba puikiai pasirengę ir licencijuoti gydytojai odontologai, gydytojai odontologai specialistai, burnos priežiūros bei kiti specialistai.

Įstaiga suteikia galimybę Panevėžio miesto ar šalies gyventojams savalaikiai gauti reikalingas, saugias, kokybiškas ir kvalifikuotas nespecializuotas ir specializuotas odontologines asmens sveikatos priežiūros (pagalbos) paslaugas:

  • odontologijos, burnos chirurgijos, periodontologijos, ortodontijos, ortopedinės odontologijos, vaikų odontologijos;
  • burnos priežiūros specialistų (dantų techniko, gydytojo odontologo padėjėjo, burnos higienisto) bei radiologijos laboranto paslaugas.

Poliklinikoje užtikrinamas vaikų ir suaugusių asmenų ištyrimas, gydymo tęstinumas ir stebėjimas. Prireikus pacientai nukreipiami kitų specialistų konsultacijai ar stacionariniam gydymui į Universitetines odontologijos profilio sveikatos priežiūros įstaigas. Poliklinikoje teikiamos profilaktinės ir planinės odontologinės pagalbos (profesionalios burnos higienos, sutrikdytos kramtymo funkcijos sugrąžinimo) ir radiologinio diagnostinio ištyrimo paslaugos.

Tekstas

ĮSTAIGOS TIKSLAI, MISIJA, VEIKLOS KRYPTYS, VERTYBĖS, VIZIJA

  • Tikslai

Poliklinikos veiklos tikslas - rūpintis Lietuvos gyventojų burnos sveikata, mažinant gyventojų sergamumą odontologinėmis ligomis, jų paplitimą ir pasekmes. Teikti saugias ir kokybiškas ambulatorines ir specializuotas odontologines paslaugas vaikams ir suaugusiems, dedant maksimalias dėmesingumo ir pagarbos pacientui pastangas, skatinti pacientus aktyviai dalyvauti prevencinėse ligų programose, propaguoti sveiką gyvenimą. Skirti dėmesį Poliklinikos darbuotojams, kurti saugias ir palankias darbui sąlygas, organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

  • Įstaigos misija

Teikti pacientams mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, saugias, kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus bei viršijančias jų lūkesčius sveikatos priežiūros paslaugas, naudojantis turimais ištekliais, atsižvelgiant į steigėjo ir paslaugų užsakovo keliamus reikalavimus, taip pat užtikrinti informacijos apie paciento privatumą, pagarbą kitam žmogui bei išlaikyti orius gydytojo bei paciento santykius.

  • Pagrindinės strateginės veiklos kryptys

Pagrindinės veiklos kryptys – odontologinių paslaugų modernizavimas, kokybės ir prieinamumo pacientams užtikrinimas vienoje gydymo įstaigoje, veiklos efektyvumo didinimas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas. Prioritetas – paslaugų prieinamumo gerinimui, vaikų ir vyresnio amžiaus gyventojų burnos sveikatos priežiūra, nacionalinės burnos sveikatos programos tęstinumas.

  • Vertybės

- Pagarba;
- Profesionalumas ir atsakingumas;
- Saugumas;
- Novatoriškumas.

  • Įstaigos vizija

Būti modernia ir patikima asmens sveikatos priežiūros įstaiga, tenkinančia ne tik prie Poliklinikos prisirašiusiųjų Panevėžio miesto gyventojų/pacientų lūkesčius, bet ir Panevėžio rajono, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos ir t.t. Taikyti šiuolaikiškas odontologines medžiagas, diagnostines priemones, gydymo metodus, racionaliai naudojant finansinius resursus būti geriausiu pasirinkimu Panevėžyje ir Respublikoje tiek pacientams, tiek darbuotojams.

Susisiekite!