Darbo laikas

I7 - 19
II7 - 19
III7 - 19
IV7 - 19
V7 - 19
VInedirbame
VIInedirbame

Respublikos g. 68,
LT-35158 Panevėžys
Registratūros tel. 8 45 460 100,
8 45 460 091

PIRMINIO LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ DARBO GRAFIKAS
 
2019 m. lapkričio mėn. 
 

Kab.

Nr. 

Gyd. odontologai Savaitės dienosPastabos
I IIIIIIV
101D. GASPARIŪNIENĖ-7-137-187-17 - 
  R. RAGAUSKAITĖ (burnos higienistė) - 13-19 - - 
102D. SKREBIENĖ13-19--7-1313-19 
 V. GERVIENĖ -7-1313-19 - - 
103V. ŽIAUGIENĖ7-1313-197-1313-197-13 
  K. KAUŠYLIENĖ (burnos higienistė)13-197-1313-197-13 13-19 
 104 K. GAIGALAS7-19  13-197-13  13-197-13  PP I 1230-13
 G. MOTIEKAITIS-7-1313-197-13- 
105A. GUTPETRIENĖ930-197-1630 - -- 
  J. GERVYTĖ -930-19  - 
202I. DAVIDONIENĖ  - 7-1313-19 - -Nedirbs nuo 11-25 iki 12-06
 302 R. BAGDANAVIČIŪTĖ7-19  13-197-13  - PP 1230-13; Nedirbs 11-06
  J. GERVYTĖ - - - 7-1630 - PP 1330-13
  L. SNIEŠKIENĖ (burnos higienistė) -7-13  - - - 
 305V. ZDANEVIČIENĖ (burnos higienistė) 7-19 -7-13 7-19 

 I ir V  PP1230-13  

Pagrindas: darbo grafikas Nr.1 
Pastaba: lapkričio 1 - nedarbo diena 

 ANTRINIO LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ DARBO GRAFIKAS
 
2019 m. lapkričio mėn. 
 

Kab.

Nr. 

Gyd. odontologai special. 
ir burnos higienistai

Savaitės dienosPastabos
I IIIIIIV
101 E. ZDANAVIČIENĖ 930-19---930-19 
 102 S. ANDRAŠIŪNIENĖ -13-19 7-13 - - 
105 J. ZAIKAUSKAITĖ---7-197-19 PP 1230-1330 ; Nedirbs 11-22
106 L. VILEIŠIENĖ

7-13 

13-197-1313-197-13 
  D. BLIEKIENĖ-7-1313-197-13- 
202 J. MONTVILIENĖ8-1913-198-138-198-14 
204 VISMANTAS BOSAS 7-1313-197-1313-197-13 
  VYTAUTAS BOSAS7-1313-197-13- 
  E. OGINTAS13-197-1313-1917-1313-19 
  L. DLUGAUSKIENĖ13-197-1313-197-1313-19 
305 R. MURNIKOVIENĖ-7-1913-197-19- PP II ir IV 1230-13
 Pagrindas: darbo grafikas Nr.1 
 Pastaba: lapkričio 1 - nedarbo diena 

GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ VAIKŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS
 
2019 m. lapkričio mėn. 
 

Kab.

Nr. 

Gyd. odontologai special.

Savaitės dienosPastabos
I IIIIIIV
301S. ULOZIENĖ7-1913-197-1313-197-13 
  V. GRIGALAUSKIENĖ-7-1313-197-1313-19 
302 S. ULOZIENĖ--13-16-- 
303D. URBELIENĖ13-1913-197-137-137-13 Nedirbs nuo11-16 iki 11-22
306N. SASNAUSKIENĖ1130-197-14307-14301130-19 7-1430 
Pagrindas: darbo grafikas Nr.1     
 Pastaba: lapkričio 1 - nedarbo diena   
 
 
PIRMINIO LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ DARBO GRAFIKAS
 
2019 m. gruodžio mėn. 
 

Kab.

Nr. 

Gyd. odontologai Savaitės dienosPastabos
I IIIIIIV
 101 D. GASPARIŪNIENĖ-7-137-187-17- Nedirbs nuo 12-17 iki 01-02
  L. SNIEŠKIENĖ (burnos higienistė)- 13-19 
 102 D. SKREBIENĖ7-13--13-197-13 
  V. GERVIENĖ -13-197-13 
  J. GERVYTĖ - -7-1230  - 
  R. RAGAUSKAITĖ (burnos higienistė) 13-19 - - - - 
 103 V. ŽIAUGIENĖ13-197-1313-197-1313-19 
  J. GERVYTĖ -13-16  
  K. KAUŠYLIENĖ (burnos higienistė)7-1313-19 7-1313-197-13 
 104 G. MOTIEKAITIS-13-197-1313-19- 
  K. GAIGALAS7-197-1313-197-1313-19 PP 1230-13
 105 A. GUTPETRIENĖ930-197-1630 - - - PP 1230-13; Nedirbs nuo 12-02 iki 12-06 ir nuo12-23 iki 12-31
  J. GERVYTĖ--930-19- PP 1230-13
 202 I. DAVIDONIENĖ  - 13-19 7-13  -  -  Nedirbs nuo 11-25 iki 12-06
 302 R. BAGDANAVIČIŪTĖ 7-19 7-137-13- - PP I 1230-13
  J. GERVYTĖ - - - 7-1630 - 
 305 V. ZDANEVIČIENĖ (burnos higienistė)7-19 7-13 7-19 

 I ir V PP 1230-13 Nedirbs nuo 12-16 iki 01-03


 Pagrindas darbo grafikas Nr. 1
 Pastaba: gruodžio 24, 25 26 nedarbo dienos 

ANTRINIO LYGIO GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ DARBO GRAFIKAS
 
2019 m. gruodžio mėn. 
 

Kab.

Nr. 

Gyd. odontologai special. 
ir burnos higienistai

Savaitės dienosPastabos
I IIIIIIV
 101E. ZDANAVIČIENĖ -930-19 
 102S. ANDRAŠIŪNIENĖ-7-1313-19-- 
 105 J. ZAIKAUSKAITĖ -- - 7-197-19  PP 1230 - 1330; Nedirbs 12-27
 106D. BLIEKIENĖ-13-197-1313-19 
 L. VILEIŠIENĖ13-197-1313-197-1313-19  Nedirbs nuo 12-16 iki 12-31
 202J. MONTVILIENĖ8-198-1313-198-198-14 PP I irIV 1230-13; Nedirbs nuo 12-23 iki 12-31
 204VISMANTAS BOSAS13-197-1313-197-1313-19 
 VYTAUTAS BOSAS13-197-1313-19 
 E. OGINTAS 7-1313-197-1313-197-13 
 L. DLUGAUSKIENĖ7-1313-197-1313-197-13 Nedirbs nuo 12-27 iki 12-31
 305R. MURNIKOVIENĖ-7-1913-197-19- 
Pagrindas darbo grafikas Nr. 1 
Pastaba: gruodžio24,25 ir 26 nedarbo dienos 
 
GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ VAIKŲ SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS
 
2019 m. gruodžio mėn. 
 

Kab.

Nr. 

Gyd. odontologai special.

Savaitės dienosPastabos
I IIIIIIV
 301 S. ULOZIENĖ7-197-1313-197-1313-19 Nedirbs nuo 12-23 iki 12-31
  V. GRIGALAUSKIENĖ 13-197-1313-197-13 
 302 S. ULOZIENĖ - 13-16 - - - 
303 D. URBELIENĖ7-1313-197-13 13-197-13  Nedirbs 12-27
  L. JONUŠIENĖ13-197-13 13-19 7-13- 
 306 N. SASNAUSKIENĖ12-197-147-1412-197-14 
Pagrindas: darbo grafikas Nr.1     
   Pastaba: gruodžio24,25 ir 26 nedarbo dienos